NYTT KURS 30. MARS I ØRSTA. SEND MAIL TIL MYKLE@TUSSA.COM FOR PÅMELDING

Årlieg oppstår monge brannar  på grunn av uforsiktigheit og slurv ved utføring av varme arbeider. Dei som utfører varme arbeider må ha innsikt i kva brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på ein slik måte at brann ikkje oppstår.

Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapa krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening. Over 300.000 personar har fått utstedt sertifikat som bevis på gjennomført opplæring og bestått eksamen.

Treng du å få sertifisert deg eller dine tilsette? Ta kontakt med oss.

Vogn med tanke på varme arbeider. 2 stk pulverapparat med verdier på 55A 233B C, hansker og brannteppe, står klare for utlevering